แจ้ง ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ติดตามข่าวสารที่ทาง twitter. 
http://twitter.com/wantipschool